Förra veckan var jag på uppdrag i Tanzania. Först var det dags för det årliga partnerskapsmötet i Dar es Salaam, där flera kyrkor och organisationer som samarbetar med FPCT är inbjudna, däribland EFK.

Efter det åkte jag till Muhange och Keza i västra delen av landet. Där följde jag upp dom hur sjukvårdsprojektet och barnprojektet fungerar. Det finns ganska många utmaningar, tex att antalet patienter minskar vid dispensärerna både på Keza och Muhange. Men jag blev glad när jag mötte de ansvariga för barnprojektet på Muhange. Personalen har på ett gott sätt gått vidare i omställningen från barnhem till familjebaserat boende. Alla de barn som bodde på barnhemmet (utom ett) har fått familj, man har gjort ett tiotal hembesök och två nya familjer har fått träning i att ta hand om föräldralösa barn. Det finns hopp om att denna stora omställningen kommer gå bra!

Den sista veckan var jag på Tazengwa Bible College utanför Nzega. Det var en fyra dagars fortbildning för lärare vid de fem bibelskolor som FPCT driver. EFK var med och gjorde kursdagarna möjligt, Björn Strömvall var med likaså Roland Spjuth från ALT-utbildning. Dessutom Ulf Stroehbhen från FIDA.

Det blev en fantastiskt lyckat vecka. Det var första gången lärarna samlades i storkollegium och fick direkt träning i teologiskt lärande. Ett av målen med dagarna var att sparka igång processen med förnyat arbete med kursplanen. Sista dagens samling blev ett starkt ögonblick då varje Bibelskolas lärargrupp fick gå fram och dela sina tankar om framtiden. Alla var rörande överens om att det är dags för en gemensamt utformad kursplan anpassad till Afrikanskt och Tanzansk kontext, där församlingarnas behov lyssnas in. Det var lite gåshud faktiskt där jag satt och lyssnade till dom. Tänk att få vara del av en sådan “historisk” händelse.

John Tuu, director för FPCT Theological Department

Obligatorisk gruppbild sista dagen

EFK gav en Africa Study Bible till varje Bible College