En av utmaningarna med att vara regionledare är ansvaret att se till att budgeten går ihop. Det är fantastiskt att se hur gåvor kommer in, både från församlingar och generösa privatpersoner. Det förpliktigar och skänker respekt! Men det är också smärtsamt när jag konstaterar att gåvorna inte kommer in tillräckligt för att de täcka de behov som finns. Inför varje årsbudget ger vi löften till våra partnerkyrkor om ekonomiskt stöd till projekten. Sen gäller det att pengarna kommer in i tid för att vi ska kunna betala ut i tid.

Just nu är behoven stora i projektet som riktar sig till EEB-kyrkan i Centralafrikanska republiken. Det är ett av jordens fattigaste länder, inbördeskrig och korruption försvårar utvecklingen. Det saknas resurser på så många håll! Jag känner att det sliter att veta om de grymt stora behoven hos människorna där och veta att vi i Sverige lätt skulle kunna ge mer än vad vi gör. Utmaningen är att kommunicera om de behov som finns utan att utmåla människor i Afrika som fattiga o resurssvaga, för det är dom inte! Problemet är att grundförutsättningarna är snedfördelade, redan från dag 1 är en människa i Centralafrika i underläge vad det gäller inkomstmöjlighet, sjukvård, skola mm. Det handlar helt enkelt om var man är född, inte vem man är, eller vad kan klarar av. Den snedfördelningen är du och jag kallade att räta upp. Vill du hjälpa till? Hör av dig!